Sunday, September 27, 2015

เนียนเลย ภาพ 3 มิติบนผนังตึกในโปแลนด์ เหมือนจริงสุด ๆ
วันที่ 23 กันยายน 2558 เว็บไซต์ Bored Panda เผยภาพตึกมากมายตั้งขึ้นซับซ้อนเรียงรายกันอย่างสวยงดงามและโดดเด่น แต่ใครจะเชื่อว่าแท้จริงแล้วภาพที่เห็นนี้จะเป็นเพียงแค่ประติมากรรมฝาผนังภาพวาด 3 มิติ ลวงตาได้เนียนจริง ๆภาพวาดประติมากรรมฝาผนังนี้ถูกวาดขึ้นที่มุมตึกในเมืองพอซนาน ทางตะวันตกประเทศโปแลนด์ โดยออกแบบให้เป็นเรื่องราวในนิยายที่มีตัวการ์ตูนนั่งเป่าแตรอยู่บนหลังคา และมีแมวสีดำอยู่บนหลังคาชั้นบนสุด มองดูแล้วราวกับว่ามีตึกอีกหลาย ๆ ตึกซ้อนกันอยู่ด้านหลังแต่กว่าจะออกมาเป็นภาพวาดสวย ๆ มีรูปร่างได้เช่นนี้ เจอร์ราด คอฟต้า ผู้จัดตั้งต้องใช้เวลากว่า 3 ปีในการระดมเงินทุนจากชาวเมืองเพื่อทำให้โปรเจคท์นี้เกิดขึ้นมาได้ ทั้งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเมื่อครั้งที่เมืองแห่งนี้ได้รับอิสรภาพ และกลายมาเป็นนครที่ปกครองโดยระบบเทศบาลของเมืองพอซนาน ตั้งแต่ปี 2343 จนถึงปัจจุบันนี้ภาพจาก Bored Panda
http://hilight.kapook.com/view/126862

No comments:

Post a Comment