Thursday, October 13, 2016

เหอเป่ยพบ“สุสานไห” อายุ2พันปี ใส่ศพเด็กนับร้อย
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการขุดพบสุสานไหที่แหล่งโบราณคดีฝูตีเฉิง ในเมืองหวงหัว มณฑลเหอเป่ย ของประเทศจีน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดค้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน ปัจจุบันนี้พบโลงศพไหฝังดินแล้วถึง 113 แห่ง

 
นักโบราณคดีกล่าวว่า ไหที่ใช้ในการฝังศพเหล่านี้เป็นภาชนะที่อยู่ในสมัยจ้านกว๋อถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ และจากการตรวจสอบพบว่า มี 6 ไหที่ภายในเป็นศพของวัยผู้ใหญ่ทั้งยังเป็นการฝังครั้งเดียวไม่เคยผ่านการขุดขึ้นมา ส่วนอีก 107 แห่งเป็นไหที่ใส่ศพเด็ก

 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังค้นพบอีกว่ารูปร่างของไหมีมากถึง 20 กว่าแบบ ตำแหน่งที่ฝังไม่ห่างกันมาก ทั้งยังมีการระบุปีอย่างชัดเจน ถือเป็นหลักฐานสำคัญมากในการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมการฝังศพของชาวจีนโบราณและสภาพเมืองฝูตีเฉิงเมื่อ 2,000 ปีก่อน
ทั้งนี้ การฝังศพในไหเป็นหนึ่งในรูปแบบการฝังศพอย่างหนึ่งของชาวจีนในยุคโบราณ ส่วนใหญ่มักใช้ฝังทารกหรือเด็ก หรือบางทีก็พบว่ามีผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปจะใช้ชิ้นส่วนไห 2-3 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน และมักฝังในพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัย

โพสท์โดย: SpiderMeaw
http://board.postjung.com/993755.html

No comments:

Post a Comment